Szanowny Użytkowniku, zapoznaj się z informacjami, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe i jakie masz związane z tym prawa. Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji w naszej Polityce prywatności. OK

Praca

AKTUALNE OFERTY PRACY

Specjalista ds. produkcji
Data publikacji: 2023/12/05

miejsce pracy: Nekla

Zakres obowiązków:

 • Planowanie procesu produkcji wyrobów gotowych i półfabrykatów,
 • Koordynacja procesów produkcyjnych zapewniająca terminową realizację planów produkcyjnych,
 • Przygotowywanie dokumentacji produkcyjnej,
 • Analiza wskaźników produkcyjnych,
 • Zarządzanie zapasami.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów (logistyka, zarządzanie),
 • Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (Excel),
 • Umiejętność rozwiązywania problemów,
 • Znajomość narzędzi Lean Manufacturing (5S, Kaizen, SMED),
 • Multizadaniowość, umiejętność skupienia się na kilku projektach.

Podanie o pracę należy przesyłać lub dostarczyć na adres:
Karlik Elektrotechnik Sp. z o. o.
ul. Wrzesińska 29
62-330 Nekla
tel. 61 437 34 00

w tytule „specjalista” lub e-mail na adres: praca@karlik.pl


Specjalista ds. BHP i Ppoż.
Data publikacji: 2023/12/05

miejsce pracy: Nekla

Zakres obowiązków:

 • Realizacja obowiązków służby BHP zgodnie z rozporządzeniami Rady Ministrów,
 • Opracowywanie, aktualizowanie i nadzorowanie dokumentacji BHP,
 • Organizowanie oraz prowadzenie wstępnych i okresowych szkoleń dla pracowników z dziedziny BHP oraz Ppoż.,
 • Inicjowanie i koordynowanie działań mających na celu poprawę warunków BHP,
 • Dobór oraz nadzór nad zamawianiem i obiegiem środków ochrony indywidualnej oraz odzieży ochronnej,
 • Opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego,
 • Prowadzenie postępowań powypadkowych, sporządzanie dokumentacji powypadkowej oraz wdrażanie działań zapobiegawczych,
 • Współpraca z zewnętrznymi instytucjami kontroli (PIP, PIS, PSP, UDT),
 • Udział i opracowywanie ocen ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • Nadzór nad firmami wykonującymi pomiary i analizy środowiskowe,
 • Sporządzanie okresowych analiz stanu BHP w organizacji.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe połączone z posiadanymi uprawnieniami zawodowymi BHP,
 • Min. 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w zakładach produkcyjnych,
 • Bardzo dobra, praktyczna znajomość przepisów z obszaru bezpieczeństwa pracy,
 • Dobra znajomość aplikacji MS Office,
 • Umiejętność rozwiązywania problemów,
 • Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne,
 • Samodzielność i dobra organizacja pracy.

Podanie o pracę należy przesyłać lub dostarczyć na adres:
Karlik Elektrotechnik Sp. z o. o.
ul. Wrzesińska 29
62-330 Nekla
tel. 61 437 34 00

w tytule „bhp” lub e-mail na adres: praca@karlik.pl


Fotograf, retuszer
Data publikacji: 2023/12/05

miejsce pracy: Nekla

Zakres obowiązków:

 • Odpowiedzialność za spójny, atrakcyjny i aktualny wizerunek marketingowy firmy,
 • Udział w tworzeniu i wdrażaniu kampanii marketingowych,
 • Realizacja sesji fotograficznych i ich obróbka,
 • Wykonywanie oraz obróbka zdjęć produktowych,
 • Wdrażanie działań ukierunkowanych na efektywne wprowadzenie na rynek nowych produktów,
 • Współpraca z pozostałymi działami firmy w celu realizacji projektów,
 • Tworzenie materiałów marketingowych.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia ukierunkowane na długofalową współpracę (umowa o pracę),
 • Zatrudnienie w stabilnej firmie z ponad 45 letnim doświadczeniem,
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i umiejętności,
 • Możliwość realizowania ciekawych projektów,
 • Możliwość rozwoju.

Wymagania:

 • Link do portfolio,
 • Wyksztalcenie kierunkowe, związane z grafiką, designem lub fotografią,
 • Min. 2-letnie doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • Biegła znajomość środowiska Adobe (m.in. PS),
 • Praktyczna znajomość programów graficznych (np. Corel Draw), 
 • Znajomość pakietu Office,
 • Kreatywność, samodzielność, inicjatywa w działaniu,
 • Komunikatywność i zdolności interpersonalne,
 • Zmysł estetyczny bliski stylistyce Karlik Elektrotechnik Sp. z o.o.,
 • Znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.

Podanie o pracę należy przesyłać lub dostarczyć na adres:
Karlik Elektrotechnik Sp. z o. o.
ul. Wrzesińska 29
62-330 Nekla
tel. 61 437 34 00

w tytule „fotograf” lub e-mail na adres: praca@karlik.pl
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do „Karlik Elektrotechnik” sp. z o.o. w Nekli, przy ul. Wrzesińskiej 29 (62-330)  aplikujący zgadza się na przetwarzanie przez „Karlik Elektrotechnik” sp. z o.o.  jako administratora danych,  danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w niniejszym ogłoszeniu i wyboru pracownika w celu jego zatrudnienia. Jeśli aplikujący zgadza się na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych na stanowisko wskazane w niniejszym ogłoszeniu lub podobne, w zgłoszeniu rekrutacyjnym należy zamieścić następującą klauzulę:

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez „Karlik Elektrotechnik” sp. z o.o. w Nekli, przy ul. Wrzesińskiej 29 (62-330), moich danych osobowych podanych w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych dla celów przyszłych  procesów rekrutacyjnych na stanowisko wskazane w niniejszym ogłoszeniu lub podobne. Jestem świadomy/a tego, że mogę w każdej chwili cofnąć swoją zgody, co nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych w oparciu o wyrażone przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych kandydata do pracy

I. Administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych jest „Karlik Elektrotechnik” sp. z o.o. w Nekli, przy ul. Wrzesińskiej 29 (62-330), KRS 0000114252. II. Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyboru pracownika w celu jego zatrudnienia na aplikowane stanowisko, przy czym: a) dane osobowe wynikające z art. 22 (1) § 1 KP - na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; b) pozostałe dane oraz na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych - na podstawie Pana/Pani zgody. III. Nie przekazujemy Pana/Pani danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. IV. Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przechowywane: do czasu zakończenia procesu rekrutacji i wyboru pracownika, a jeżeli wraził Pan/Pani zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, na stanowisko9 wskazane w niniejszym ogłoszeniu lub podobnym - do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż przez okres roku, chyba że Pan/Pani wskaże krótszy okres. V. Przysługuje Panu/Pani: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  W każdej chwili ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pana/Pani zgody. W celu wykonania praw proszę skierować żądanie pod adres email: rodo@karlik.pl. VI. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych, o których mowa w: a) pkt II a. jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie skutkuje niemożnością wzięcia przez Pana/Panią udziału w procesie rekrutacji, b) pkt II b. jest dobrowolne, a ich niepodanie nie będzie skutkowało powstaniem negatywnych konsekwencji.

STRONA GŁÓWNA