Szanowny Użytkowniku, zapoznaj się z informacjami, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe i jakie masz związane z tym prawa. Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji w naszej Polityce prywatności. OK

Projekty unijne

10/08/2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

"KARLIK ELEKTROTECHNIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:
Działanie 3.4 Dotacja na kapitał obrotowy dla "KARLIK ELEKTROTECHNIK" Sp. z o.o.

Cel projektu: Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty: Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja (3 miesiące).

Wartość projektu: 365 754,33  PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 365 754,33  PLN
 


15/08/2016

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Działanie 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”
Poddziałanie 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu”

Tytuł: „Dywersyfikacja produkcji Karlik Elektrotechnik Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie do oferty innowacyjnej ekologicznej puszki podtynkowej przy zastosowaniu nowoczesnych technologii wtrysku”

Cel projektu: Wzrost konkurencyjności firmy Karlik Elektrotechnik Sp. z o. o., poprzez rozbudowanie istniejącego zakładu produkcyjnego o nową halę produkcyjną oraz wprowadzenie do produkcji nowatorskiego modelu puszki podtynkowej instalacyjnej.

Planowane efekty: Realizacja zaplanowanej inwestycji przyczyni się do poszerzenia parku maszynowego oraz zwiększenia mocy produkcyjnych. Projekt w głównej mierze dotyczyć będzie zwiększenia wydajności produkcji, rozpoczęcia produkcji nowych oraz udoskonalonych produktów. Podstawowym efektem projektu jest więc dalszy rozwój spółki i wzrost jej konkurencyjności.  Pozostałe rezultaty projektu:

 • Wyposażenie firmy w nowoczesne oprogramowanie oraz urządzenia i maszyny przyjazne środowisku naturalnemu
 • Implementację nowoczesnej technologii wtrysku
 • Komercjalizację wyników własnych prac B+R
 • Wzrost zdolności produkcyjnych
 • Wprowadzenie ulepszonego produktu jako konsekwencji wprowadzenia nowego produktu
 • Wzrost przychodów z prowadzonej działalności
 • Spadek kosztów funkcjonowania firmy
 • Zmniejszenie ilości produkowanych odpadów
 • Wzrost  zatrudnienia
 • Poprawę pozycji i wizerunku firmy, przewagi konkurencyjnej poprzez innowacyjność
 • Wzrost zadowolenia klientów dotychczasowych klientów oraz pozyskanie nowych klientów
 • Zmiana organizacji pracy poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii ICT

Wartość projektu: 8 932 172,87 PLN (wartość całkowita) 7 119 945,76 PLN (koszty kwalifikowalne)

Wkład Funduszy Europejskich: 2 491 981,01 PLN (35%)

STRONA GŁÓWNA